OM FÖRETAGET

Hos EBA skapades år 2011. Ägare är Eva Brolin-Andersson certifierad inom psykosocialhandledning och konsultation, diplomerad coach och examinerad specialpedagog.

Företagets tjänster utförs med professionell kompetens utifrån ett bemötande som kännetecknas av värme, humor, utmaning, lyssnande och lyhördhet.

Här finns en stark övertygelse om att det går att förändra, se nya perspektiv, hitta
förhållningssätt och styrkor som leder dig som individ, grupp och organisation
framåt.

Erbjuder tjänster mot:

All verksamhet riktad mot barn och ungdom

Chef och ledarskap

Team/grupputveckling mot olika yrkesgrupper

Personlig utveckling – samtalsstöd

Socionomer, handledning för socionomauktorisation

Lärarstuderande

Företaget arbetar med 

Lågaffektivt bemötande, Psykolog Bo Hejlskov

Collaborative and Proactive solutions, Dr Ross W. Greene, forskare vid Harvard Medical school Boston

Susan A. Wheelan, tidigare professor vid Temple University, Philadelphia, USA och hennes forskning om gruppers utvecklingsstadier kopplat till ledarskap. Detta enligt hennes IMGD modell, Integrative Model of Group Development

Tjänsterna är kvalitetssäkrade genom medlemskap i:

Svensk handledarförening i psykosocialt arbete

Skolhandledarföreningen 

Diplomerad coach enligt etiska regler inom International Coach Federation