Coaching i pedagogik och metodik

 

Coaching inom området pedagogik och metodik , utveckling av pedagogiskt ledarskap, förhållningsstrategier och metoder.

Vad innebär det pedagogiska ledarskapet? Hur skapar jag en trygg grupp och arbetsro? Hur förebygger jag problematiska situationer?  Hur agerar jag i problematiska situationer? Detta och mycket annat finns att reflektera över när du gör din VFU.

Jag erbjuder lärarhögskolor mina tjänster under elevers VFU.

Studerande pris för Privat coaching och handledning för dig som är lärarstuderande under din VFU.