Ledarskap/Chefs coaching

Som ledare och chef i grupper har du en viktig position för utveckling av din organisation och dess medlemmar men det är inte alltid så lätt. Handledning/coaching enskilt eller i grupp är en möjlighet till att utveckla ditt ledarskap. Detta genom att få nya perspektiv och hitta nya handlingsalternativ på olika dilemman som du kan stå i eller inför.