Lärarstuderande coaching/handledning

Vad innebär det pedagogiska ledarskapet?

Hur skapar jag en trygg grupp?

Hur förebygger jag så att jag och elever inte hamnar i besvärliga situationer

Hur hanterar jag  om det uppstår besvärliga situationer?

Hur ska jag nå den här eleven?