Konsultation

Stöd och  insatsbehov gällande barn och ungdom

Konsultation i förskola och skola är ett verktyg för att lära känna barn och ungdomar utifrån flera perspektiv. Det är en viktig del för att se vad beteenden kan stå för, hitta framgångsfaktorer, vad som blir eller är komplicerat i syfte att hitta vägar som leder framåt.

Konsultation  ett verksamt verktyg inom hälsofrämjande och förebyggande arbete. Den är till stöd inför och i pedagogisk utredning, extra anpassningar och bedömning samt utformning av insatser i åtgärdsprogram.  Att lägga ner tid här är en värdefull insats för framtida arbete för dig som pedagog och mycket viktigt för elevens utveckling.

Insatserna ses utifrån organisation, grupp och på individ nivå. Dessa kan handla om behov av  teamutveckling och gemensam plattform i personalgruppen, förändrad förhållningsstrategi, anpassat studiematerial, struktur och rutinförändring, lärmedelsstöd-Ipad, talsyntes, inlästa böcker, datorstöd m.m

Jag erbjuder även observation i grupper och för enskilt barn.