Psykosocialhandledning

Handledning med psykosocial inriktning, enskilt eller i grupp.

Vi möter ibland svårhanterliga situationer och dilemman i yrkeslivet som enskild eller i arbetslag.  Syftet är att öka förståelsen, hitta nya förhållningsstrategier och utveckla dig som person, yrkesmänniska, arbetslag och team. Handledningens ändamål är att verka för de handleddas professionella utveckling så att yrkeskompetens förvärvas, bevaras, används och utvecklas. De handledda får möjlighet att integrera teori och praktik, att uttrycka och bearbeta egna känslor samt att granska och belysa sina egna insatser. Jag kombinerar mitt handledarskap med specialpedagogik och metodik

Handledning sker över en längre tid vanligtvis en gång per månad under en avtalad tidsperiod.

Jag är godkänd psykosocialhandledare för socionomauktorisation enligt Svensk handledarförening i psykosocialt arbete http://handledarforeningen.com

Länken tar dig också till mer information om handledning och etiska riktlinjer i handledarskapet