Psykosocialhandledning

Handledning med psykosocial inriktning, enskilt eller i grupp.

Vi möter ibland svårhanterliga situationer och dilemman i yrkeslivet som enskild eller i arbetslag.  Syftet är att öka förståelsen, hitta nya förhållningsstrategier och utveckla dig som person, yrkesmänniska, arbetslag och team. Handledningens ändamål är att verka för de handleddas professionella utveckling så att yrkeskompetens förvärvas, bevaras, används och utvecklas. De handledda får möjlighet att integrera teori och praktik, att uttrycka och bearbeta egna känslor samt att granska och belysa sina egna insatser.

Handledning sker över en längre tid vanligtvis en gång per månad under en avtalad tidsperiod.