Psykosocialhandledning

Jag erbjuder handledning till olika yrkesprofessioner som i sitt uppdrag möter människor i mer eller mindre utsatta situationer. Detta i syfte att öka förståelsen samt upptäcka handlingsalternativ med hjälp av verktyg som jag tillhandahåller. Du får möjlighet att bearbeta dina egna känslor och reflektera över din insats. Handledning är också ett stöd i att förebygga stress och utmattning.

Jag kombinerar mitt handledarskap med coaching och specialpedagogik. Vi ses kontinuerligt en gång per månad vanligtvis under 1–3 år.

Jag är godkänd psykosocialhandledare enligt Svensk handledarförening i psykosocialt arbete http://handledarforeningen.com

Länken tar dig också till mer information om handledning och etiska riktlinjer i handledarskapet