Föräldracoaching

 

Har du oro och funderingar över ditt barn eller ungdoms beteende, fylls dagarna med tjat och konflikter? Jag erbjuder dig som förälder samtal, råd och stöd i pedagogik och metodik i vardagen kring frågor om barn, ungdom och föräldrarollen. Det är inte alltid svårigheter där du i första hand behöver kontakta Barn och ungdomspsykiatrin eller psykolog. Har du redan en BUP eller annan psykologkontakt kan jag vara ett komplement. Mycket kan förändras genom att du får pedagogiska verktyg i vardagen.

Jag har mångårig erfarenhet av möten med barn och ungdom som pedagog och specialpedagog, konsult och handledare utifrån olika bekymmer, svårigheter eller beteendeproblematik.

Skulle ditt barn eller ungdom fått någon diagnos inom området neuropsykiatrisk funktionsvariation ex. adhd, add eller autismspektrumtillstånd så kan du få specialpedagogiskt stöd i hur du på bästa sätt kan göra för ditt barn.

Utifrån specifika behov erbjuder jag hembesök och samtal med ditt barn eller ungdom.

 

Ärenden som inte ligger inom mitt kompetensområde eller kanske behöver ytterligare insats hänvisas till aktörer med rätt kompetens