Specialpedagogkonsult

Jag utför kortare eller längre insatser vid utvecklingsbehov av er elevhälsa

Jag utför uppdrag som konsultativt stöd inom förebyggande och främjande arbete.

Råd och stöd i pedagogisk utredning, extra anpassningar samt åtgärdsprogram.