Specialpedagogkonsult

Jag utför kortare eller längre insatser vid utvecklingsbehov av er elevhälsoorganisation

Jag utgår från Petri Partanens, Att utveckla elevhälsa och kopplar ihop det med aktuell forskning kring skapa effektiva team, meningsfullt lärande, ledarskap, lågaffektivt bemötande och Ledorden, Kids do well if they can, av Ross W. Greene.  Det centrala är tidig samverkan med tydlighet i elevhälsoledstänger samt  ”alla har ansvar” för skolutveckling =elevhälsa. Detta med fokus på att skapa begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Elevhälsoarbete ska beröra alla, enda in i hjärtat och levas genuint varje dag. Det goda pedagogiska ledarskapet och teamarbete ska främja, förebygga, synas samt vara hållbart!

Jag utför uppdrag som konsultativt och handledande stöd inom hälsofrämjande och förebyggande arbete