Specialpedagogkonsult

Jag utför kortare eller längre insatser vid utvecklingsbehov av er elevhälsoorganisation

Jag utför uppdrag som konsultativt och handledande stöd inom hälsofrämjande och förebyggande arbete

Råd och stöd i pedagogisk utredning, extra anpassningar samt åtgärdsprogram.