Coachande samtalsstöd

Ibland behöver man någon att prata med som inte tillhör sin närmaste krets av familj, kollegor eller vänner. Någon att tänka högt tillsammans med när det snurrar av saker i huvudet. Någon som kan lyssna, ställa frågor och hjälpa till att sortera vad du behöver. Utifrån detta sätter du mål för dig vad du vill ha ut av coachingen som vi sen arbetar med.

Coachingen avslutas när du upplever att ditt mål är uppnått

Behov av annat eller kompletterande stöd hänvisas till annan aktör