Ansvar och Etik

 

Sekretess, det som sker mellan dig och mig förs inte vidare

Följer riktlinjer enligt handledning i psykosocialt arbete

Följer riktlinjer enligt  ICF, International coach federation

Du har eget ansvar för dina handlingar efter att vi träffats

Ärenden utanför företagets kompetens områden hänvisas till andra aktörer

Barn och ungdom mellan 15-17 år behöver vårdnadshavares tillstånd att gå till mig

 

Efter att det gått en tid efter avslutade samtal skickar jag ett uppföljnings mail, du väljer själv om du vill svara på detta

För konsultuppdrag ej avbokade inom 24 timmar betalas full kostnad