VÄLKOMMEN!

Jag ger dig utmaning att undersöka, upptäcka och utveckla

TEAMWORK


 

                     

 

 

Medlem i Svensk handledarförening i psykosocialt arbete 

Följer de etiska riktlinjerna i www.handledarforeningen.com  och www.skolhandledarforeningen.se

Följer de etiska riktlinjerna inom ICF, International Coach Federation

ICF