VÄLKOMMEN!

Psykosocial handledning, ärende och metod handledning inom:

Förskola, grund och gymnasieskola

Insatser och verksamhet riktade mot barn och ungdom

Handledning olika yrkesprofessioner

Föräldrastöd

Chefs och ledarskapshandledning/coaching

 

Specialpedagogkonsult

Kortare eller längre uppdrag inom elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande arbete

Elevhälsoorganisations utveckling

Coachande  samtalsstöd

Privatpersoner

Coachande samtalsstöd för ungdom ålder 15-23

 

 

                     

 

Jag har studerande och ungdomspris!

 

Medlem i Svensk handledarförening i psykosocialt arbete 

Följer de etiska riktlinjerna i www.handledarforeningen.com  och www.skolhandledarforeningen.se

Följer de etiska riktlinjerna inom ICF, International Coach Federation

ICF