VÄLKOMMEN!

Fokusområden

Barn och ungdom

Handledning inom förskola och skola

Föräldrastöd

Coachande samtalsstöd för ungdom ålder 15-23

Specialpedagogkonsult

Kortare eller längre uppdrag inom elevhälsa

Handledning och coaching

Chefs och ledarskapshandledning/coaching

Handledning inom olika yrkesprofessioner

Lärarstuderande

Coachande  samtalsstöd

Privatpersoner

 

 

                     

 

Jag har studerande och ungdomspris!

 

Medlem i Svensk handledarförening i psykosocialt arbete 

Följer de etiska riktlinjerna i www.handledarforeningen.com  och www.skolhandledarforeningen.se

Följer de etiska riktlinjerna inom ICF, International Coach Federation

ICF