Psykosocial handledning, konsultation, ärende och metod handledning inom:

Förskola, grund och gymnasieskola

Verksamhet och insatser riktade mot barn och ungdom

Handledning olika yrkesprofessioner

Handledning för socionomauktorisation

Föräldrastöd

Chef och ledarskapshandledning/coaching

Specialpedagogkonsult

Kortare eller längre uppdrag inom elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande arbete

Elevhälsoorganisations utveckling

Konsultation gällande barn, elev eller grupp

Coachande  samtalsstöd

Privatpersoner

Coachande samtalsstöd för ungdom ålder 15-23

 

                     

 

Jag har studerande och ungdomspris!

 

Medlem i Svensk handledarförening i psykosocialt arbete 

Godkänd handledare för socionomauktorisation

Följer de etiska riktlinjerna i www.handledarforeningen.com  och www.skolhandledarforeningen.se

Följer de etiska riktlinjerna inom ICF, International Coach Federation

ICF