VÄLKOMMEN! till Hos EBA

Specialpedagogkonsult & Utvecklande samtal     

Fokusområden

Barn och ungdom

samt

Yrkes och personlig utveckling

                     

 

Jag har studerande och ungdomspris!

 

Medlem i Svensk handledarförening i psykosocialt arbete 

Följer de etiska riktlinjerna i www.handledarforeningen.com  och www.skolhandledarforeningen.se

Följer de etiska riktlinjerna inom ICF, International Coach Federation

ICF